Aktualności

01-03-2018 14:50
Informacja dotycząca zebrania w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Borzęcin Duży położonych na wschód od ul. Spacerowej.
28-02-2018 11:00
Wójt gminy zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski i uwagi do planu należy składać do dnia 30 marca 2018 r.
08-02-2018 12:52
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Blizne Jasińskiego, razem z załącznikami będzie wyłożony do wglądu od 9-30 marca 2018 r.
26-01-2018 15:22
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dn. 7.02.2018-2.03.2018 projektu „MPZP na różnych obszarach Gminy Stare Babice(..)" Dyskusja publiczna 19.02.2018 r. Uwagi do dn. 16.03.2018 r.
23-01-2018 15:16
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość lokalowa położona w Starych Babicach, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem.
16-01-2018 07:26
W ramach prowadzonego projektu "Moja Puszcza" został opracowany poradnik dla inwestorów i mieszkańców pomagający w wybraniu rozwiązań zgodnych z ładem przestrzennym okolicy puszczy kampinoskiej.
15-01-2018 22:45
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość w Starych Babicach, dz. nr 559/4 stanowiąca własność gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
22-12-2017 14:35
Konsultacje społeczne w dn. 22.12.2017-31.01.2018 dotyczące koncepcji MPZP części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Dyskusja publiczna - 5.02.2018 r. Uwagi do 9.02.2018.
14-12-2017 14:02
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza (ponownie) o przystąpieniu do sporządzania MPZP części wsi: Mariew, Borzęcin Duży, Blizne Jasińskiego, Janów, Latchorzew, Stare Babice. Uwagi do dnia 5.01.2018.
07-12-2017 20:26
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Borzęcin Duży, w dniu 6 grudnia 2017 r. nie został rozstrzygnięty z powodu nie przystąpienia oferentów.

Strony