WYKAZ

Drukuj

Załącznik do zarządzenia nr  10/2018 
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 11.01.2018 r.

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość lokalowa położona w Starych Babicach, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem.

Adres nieruchomości -- Stare Babice, ul. Rynek 21

Szczegóły w załączniku poniżej>>>