Aktualności

04-06-2019 12:51
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do 1 lipca 2019 r.
28-05-2019 14:32
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”
23-04-2019 10:59
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
15-04-2019 15:35
Zawiadomienie Wójta gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r.
08-04-2019 08:38
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki-Wieś w dniach 8.04-6.05.2019 r.
04-03-2019 17:07
Ogłoszenia Wójta Gminy Stare Babice
24-01-2019 12:49
Informacja Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki
23-01-2019 13:40
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że zabudowana nieruchomość położona w Borzęcinie Dużym, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
23-01-2019 10:26
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że zabudowana nieruchomość we wsi Wojcieszyn, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
12-12-2018 21:13
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek o nr ew. 593/3 i 593/4 we wsi Borzęcin Duży - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

Strony