Aktualności

24-10-2019 13:46
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
22-10-2019 16:08
Zaproszenie dla małych i średnich firm.
01-10-2019 08:59
Wyłożenie do publicznego wglądu: od 10 października do 12 listopada 2019 r. w poniedziałki: 8:00 – 17:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00 – 15:00.
05-09-2019 16:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
22-08-2019 14:06
11 oferentów złożyło propozycję realizacji zadania
06-08-2019 10:53
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
02-08-2019 14:21
Przetarg na przebudowę ul. Lutosławskiego w Klaudynie
04-07-2019 14:41
Informacja Wójta Gminy Stare Babice
24-06-2019 16:08

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, iż nieruchomości gminne położone w Klaudynie

10-06-2019 15:19
W Koczargach Starych o pow. 1500 m2 oraz w Starych Babicach o pow. 160 m2

Strony