Plany miejscowe w przygotowaniu

Drukuj

01-09-2019
   OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Latchorzew


28-05-2019
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”
23-04-2019
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
15-04-2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r.

8-04-2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki-Wieś w dniach 8.04-6.05.2019 r.

4-03-2019
Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. w sali konferencyjnej przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach

19-09-2018 09:50
1.10. 2018 r. o godz. 17:00, w auli Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbędzie się zebranie poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia terenów rolnych w Wojcieszynie i Zalesiu pod zabudowę jednorodzinną.

10-09-2018 17:48

Zawiadomienie wójta gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Stare Babice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.10.2018 r. do 10.11.2018 r.


27-07-2018 12:58
Wojcieszyn - planowanie
W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się robocze spotkania Radnego i Sołtysa wsi Wojcieszyn z Wójtem Gminy. Uczestniczyło dodatkowa kilka osób jako przedstawicieli Właścicieli terenów.

12-07-2018 12:35
zmiany planu Mariewa
18 lipca 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Mariewa. Tematem będzie omówienie zmian planu zagospodarowania.

14-06-2018 14:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski i uwagi należy składać do 28 lipca 2018

16-04-2018 13:25
konsultacje w Zalesiu
Informacja z zebrania w dniu 12 kwietnia 2018 r. dotyczącego przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Zalesie położonych na północ od ul. Trakt Królewski.

22-03-2018 12:34
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Borzęcin Duży w dniach 3-25.04.2018 r.
Dyskusja publicZna 9.04.br, uwagi do 7.05.2018.

07-03-2018 12:36
Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...), od 7-29.03.2018 r. w siedzibie urzędu. Dyskusja publiczna 24.03.br., uwagi do 13.04.2018 r.


01-03-2018 14:50
Informacja dotycząca zebrania w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Borzęcin Duży położonych na wschód od ul. Spacerowej.

28-02-2018 11:00
Wójt gminy zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice.
Wnioski i uwagi do planu należy składać do dnia 30 marca 2018 r.

08-02-2018 12:52
Zawiadomienie
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Blizne Jasińskiego, razem z załącznikami będzie wyłożony do wglądu od 9-30 marca 2018 r.

26-01-2018 15:22
OGŁOSZENIE
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dn. 7.02.2018-2.03.2018 projektu „MPZP na różnych obszarach Gminy Stare Babice(..)"
Dyskusja publiczna 19.02.2018 r. Uwagi do dn. 16.03.2018 r.

22-12-2017 14:35
Konsultacje społeczne w dn. 22.12.2017-31.01.2018 dotyczące koncepcji MPZP części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”. Obszar zawarty jest pomiędzy: ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińską, ul. Zieloną i ul. Pohulanka. Uwagi do 9.02.2018.

14-12-2017 14:02
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza (ponownie) o przystąpieniu do sporządzania MPZP części wsi: Mariew, Borzecin Duży, Blizne Jasińskiego, Janów, Latchorzew, Stare Babice. Uwagi do dnia 5.01.2018.

20-11-2017 11:34
OGŁOSZENIE
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w dn. 7.12.2017-3.01.2018 r. Dyskusja publiczna - 18.12.2017, ew. uwagi - 25.01.2018


20-11-2017 11:14
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski do planu - do dnia 29.12.2017 r.


12-10-2017 11:36
Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice. Wnioski do planu należy składać do dnia 30 listopada 2017 r.