Aktualności

04-07-2014 14:53
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość w Klaudynie stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do najmu.
15-05-2014 12:07
Do 30 czerwca 2014 wójt gminy zaprasza osoby zainteresowane wprowadzeniem zmian w planie miejscowym dotyczących wyznaczenia terenu zabudowy zagrodowej na ich nieruchomości do składania wniosków.
07-05-2014 11:22
Załącznik do Zarządzenia 57/2014 - Nieruchomość w Babicach Nowych stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
17-04-2014 22:55
Załącznik do Zarządzenia 47/2014 Nieruchomość w Klaudynie stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do najmu
17-04-2014 22:47
Załącznik do zarządzenia 45/2014 Nieruchomość w Kludynie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
09-04-2014 07:17
Załącznik do zarządzenia nr 41/2014 z dnia 08.04.2014 r. Nieruchomość w Latchorzewie została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
09-04-2014 07:10
Załącznik do zarządzenia nr 40/2014 z dnia 04.04.2014 r. Nieruchomość gruntowa przy ul. Warszawskiej została przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej.
04-03-2014 10:00
Załącznik do zarządzenia 17/2014 z dnia 18.02.2014 Działka w Klaudynie przeznaczona w użytkowanie wieczyste
29-01-2014 13:13
Zmiana formy przekazywania informacji o wyłączeniach prądu!
27-09-2013 14:12
GMINNY PRZETARG - nieruchomość w Borzęcinie Dużym

Strony