Informator teleadresowy

Drukuj

TELEFONY ALARMOWE

997 - POLICJA
998 - STRAŻ POŻARNA
999 - POGOTOWIE lub 112
992 - POGOTOWIE GAZOWE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym uruchomił czynny całą dobę i 7 dni w tygodniu
telefon  dyżurny (22) 752 07 00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel./fax. (22) 722 90 11
www.gops-starebabice.pl
e-mail: gops@stare-babice.pl
Dział Świadczeń tel. (22) 752 83 85

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO-BABICE
Sp. z o.o.

ul. Gen. Kutrzeby 36,
05-082 Stare Babice
Biuro Obsługi Klienta tel./fax. (22) 722 90 08, 752 92 53
www.eko-babice.pl e-mail: biuro@eko-babice.pl

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
tel. (22) 722 90 01

GMINNA SPÓŁKA WODNA
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 752 82 71
www.gswbabice.pl

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 99 97, fax. (22) 722 96 23
kppbabice.policja.waw.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA OCHOTA
ul. Sękocińska 8
tel. 22 - 682 68 06
fax 22 - 682 49 71
www.warszawaochota.wku.wp.mil.pl
e-mail: wku.warszawa.ochota@wp.mil.pl

STRAŻ GMINNA GMINY STARE BABICE
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 721 02 11, 722 53 92
fax (22) 721 04 67
e-mail: straz.gminna@stare-babice.pl

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH BABICACH
Ul. Wieruchowska 5, 05-082
Babice Nowe
tel. (22) 722 90 16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BORZĘCINIE DUŻYM
ul. Warszawska 828,
05-082 Stare Babice tel. (22) 752 07 00

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Lesznowska 20a,
05-870 Błonie
tel. (22) 725 52 02, 725 51 11, fax. (22) 722 51 23

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
tel. (22) 758 68 15
Strona PGE o planowanych wyłączeniach prądu

ZEWT REJON PRUSZKÓW
ul. Waryńskiego 4/6,
05- 800 Pruszków tel. (22) 738 23 20

POGOTOWIE GAZOWE 992  (czynne całą dobę)
Biura Obsługi Klienta PGNiG w Warszawie:
ul. Kasprzaka 25
Al. Jerozolimskie 146 B
Al. Wojska Polskiego 41
ul. Kobielska 23
www.pgnig.pl
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
dla Regionu Mazowieckiego*   (22) -637 46 04
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00.
* Z telefonu stacjonarnego - opłata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego oraz z telefonu komórkowego - całkowity koszt połączenia ponosi dzwoniący

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
czynny: poniedziałek: 9.00 - 17.00 wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Centrala: tel. (22) 733 72 00 fax. (22) 733 72 01
www.pwz.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Poznańska 131a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 725 42 91
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
"Zielona Linia" - usługi dla poszukujących pracy

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA - BIELANY
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa Bielany
tel. (22) 569 32 00

URZĄD POCZTOWY
ul. Rynek 11, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 28

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Wrocławska 20, 01-493 Warszawa
tel. (22) 533 39 98, 533 39 97

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
tel. (22) 725 40 44  

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SORNO" W STARYCH BABICACH
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
czynny: poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Rejestracja: tel. (22) 722 90 02 tel. (22) 722 92 76 fax 22 722 91 36

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICOR" W BORZĘCINIE DUŻYM
ul. Warszawska 818, 05-083 Borzęcin Duży
czynny: poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Rejestracja: tel. (22) 752 05 20 (22) 752 08 28

POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU (PODSTACJA W STARYCH BABICACH)
tel. (22) 725 49 99

NOCNA POMOC LEKARSKA W BŁONIU
tel. (22) 731 90 77

NOCNA POMOC LEKARSKA W WARSZAWIE
ul. Cegłowska 80, Szpital Bielański
tel. (22) 569 01 84; 569 01 80

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice (dokumenty adresowane do GKRPA proszę pozostawiać w kancelarii urzędu gminy)
e-mail: gkrpa@stare-babice.pl
DYŻURY KONSULTACYJNE:
SPECJALISTA DS. TERAPII UZALEŻNIEŃ (DR JERZY PIETRZAK):
środa 14:30-16:30
sobota 12.00-14.00
SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (MGR JACEK URBANIAK):
wtorek 16:45-19:45
GODZINY DYŻURÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE
GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE (PROWADZĄCA WANDA MORAWSKA):
piątek 16:30-18:30

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Kopernika 10, 05-082 Blizne Jasińskiego
tel. (22) 722 05 70
czynna: poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Kopernika 10, 05-082 Blizne Jasińskiego
tel. (22) 722 06 40
czynny: poniedziałek - piątek: 15.00 - 19.30

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W KOCZARGACH STARYCH
ul. Akacjowa 12, 05-083 Koczargi Stare
tel. (22) 752 90 29

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORZĘCINIE DUŻYM
ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży
tel. (22) 752 09 11, 752 05 24

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 91 29, 722 96 53

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONKACH-PARCELI
ul. Południowa 2
Zielonki-Parcela
05-082 Stare Babice
tel. + 48 509 645 700

PRZEDSZKOLE W STARYCH BABICACH
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 91 30

PPRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO
Blizne Jasińskiego 05-082 Stare Babice
ul. Kościuszki 1
tel. 22 721 15 69
tel. 22 722 99 20

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY STARE BABICE
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
05-082, Stare Babice
tel. (22) 722 92 77

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI STARE BABICE
ul. Południowa 2b, Zielonki-Parcela
05-082 Stare Babice
tel. /fax (22) 487 18 44
www.gosirstarebabice.pl

DOM KULTURY STARE BABICE
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
05-082 Stare Babice

tel. (22) 487 18 70

PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STARYCH BABICACH
tel. (22) 722 90 45

PARAFIA P.W. ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA W BORZĘCINIE DUŻYM
tel. (22) 752 05 21

PARAFIA P.W. ŚW. ROCHA W LIPKOWIE
tel. (22) 722 60 80

PARAFIA P.W. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W BLIZNEM JASIŃSKIEGO
tel. (22) 722 02 50

------------

UWAGA: Widzisz błąd? Wyślij wiadomość >>>