Aktualności

28-09-2016 12:22
27.09.2016 r. został rozstrzygnięty II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 361 położonej we wsi Janów. Nieruchomość została zbyta za kwotę 347 844,00 zł brutto.
28-09-2016 12:19
27.09.2016 r. został rozstrzygnięty II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 324 we wsi Janów. Nieruchomość została zbyta za kwotę 204 980,00 zł brutto.
23-09-2016 14:00
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy działka 60/2 położona w Babicach Nowych została przeznaczona do najmu.
02-09-2016 12:13
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Borzęcin Duży - działka o nr ew. 626/8 nie został rozstrzygnięty.
24-08-2016 14:06
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice, stanowiącej działkę o nr ew. 643/1 oraz działkę ewidencyjną nr 643/10 przeprowadzony w dniu 24.08.2016 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
19-08-2016 12:56
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Borzęcin Duży, stanowiącej działki o nr ew. 593/3 i 593/4. Zgłoszenia udziału do dnia 26.10.2016, godz. 15.30.
19-08-2016 12:55
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Janów - dz.nr 324. Przetarg odbędzie się 27.09.2016 r. o godz. 11.30.
19-08-2016 12:54
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości JANÓW. Przetarg odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 10.00.
19-08-2016 12:54
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że część nieruchomość stanowiąca własność Gminy w miejscowości Babice Nowe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
19-08-2016 12:52
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość w Klaudynie dz. nr 844/37 stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do najmu.

Strony