Aktualności

04-08-2017 11:18
Zawiadamienie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu MPZP części wsi Blizne Jasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5-29.09.2017. Dyskusja publiczna: 18.09.2017 r.
28-06-2017 16:33
Wyłożenie do wglądu: projektów MPZP cz. wsi Blizne Jasińskiego, cz. wsi Borzęcin Duży i cz. wsi Mariew przy ul. Spacerowej, cz. wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego” w dn. 10.07-1.08.2017. Dyskusja publiczna 24.07.2017.
21-06-2017 09:59
Zawiadomienie z dnia 21.06.2017 r. o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Mały.
14-06-2017 14:10
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że część nieruchomości stanowiąca własność Gminy - działka 206 w Latchorzewie została przeznaczona do najmu (..)
14-06-2017 14:09
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy - dz. 1075 w Starych Babicach, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu (..)
14-06-2017 14:07
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość w Borzęcinie Duzym (działki 593/3 i 593/4) stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu (..).
12-06-2017 21:39
Planowane jest objęcie części terenów położonych pomiędzy KPN, ulicą Spacerową, Trakt Królewski, Klonową i Akacjową nowymi planami miejscowymi w celu przeznaczenia ich pod zabudowę.
06-06-2017 10:17
Załącznik do zarządzenia nr 147 /2017. Nieruchomość stanowiąca własność gminy - dz. 617/1 i 618/8 w Borzęcinie Dużym została przeznaczona do najmu na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w trybie bezprzetargowym.
24-05-2017 11:08
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w Izabelinie stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przetargi odbędą się 28 lipca 2017 r.
21-06-2017 10:06
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy zostały przeznaczona do najmu na okres od 23.05.2017 r. do 31.12.2018 r. w trybie bezprzetargowym.

Strony