Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2030

Drukuj

Uchwała nr XXII/211 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice na lata 2016 - 2030"

(BIP Uchwała pdf) >>

Plan Gospodarki Niskoemisuyjnej 2016-2030

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice na lata 2016-2030” 
dofinansowano przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 32 250 zł.

WFOŚ