Aktualności

12-12-2018 21:07
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 643/1 we wsi Stare Babice (..) - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
12-12-2018 21:03
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 230/4 we wsi Mariew - 12.12.2018 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
23-11-2018 17:23
Podczas sesji rady gminy 22.11.2018 r., radny - pan Jerzy Piętocha, przedstawił informacje dotyczące możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych w Lesie Bemowskim.
19-10-2018 09:15
Wójt gminy podaje do wiadomości, że zabudowana nieruchomość w Borzecinie Dużym, ul. Warszawska 828, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w dzierżawę bezprzetargowo.
05-10-2018 11:46
WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stare Babice - działka ew.643/1. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 12:00.
05-10-2018 11:40
WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mariew - działka ew. 230/4. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 11:00
05-10-2018 11:33
WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Borzęcin Duży - dz. działki o nr ew. 593/3 i 593/4. Przetarg - 12. 12.2018.
19-09-2018 09:50
1.10. 2018 r. o godz. 17 00, w Auli Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbędzie się zebranie poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia terenów rolnych w Wojcieszynie i Zalesiu pod zabudowę jednorodzinną.
11-09-2018 07:48
Zawiadomienie wójta gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Stare Babice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.10.2018 r. do 10.11.2018 r.
27-07-2018 12:58
W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się robocze spotkania Radnego i Sołtysa wsi Wojcieszyn z Wójtem Gminy. Uczestniczyło dodatkowa kilka osób jako przedstawicieli Właścicieli terenów.

Strony