Aktualności

07-12-2017 20:25
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Stare Babice, w dniu 6 grudnia 2017 r. nie został rozstrzygnięty z powodu nie przystąpienia oferentów.
20-11-2017 11:34
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w dn. 7.12.2017-3.01.2018 r. Dyskusja publ. - 18.12.2017, ew. uwagi - 25.01.2018
20-11-2017 11:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski do planu - do dnia 29.12.2017 r.
12-10-2017 11:36
Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice. Wnioski do planu należy składać do dnia 30 listopada 2017 r.
10-10-2017 12:01
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu: projektu MPZP części wsi Stare Babice „Warszawska-Mizikowskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 6-30.2017 r. w urzędzie gminy. Dyskusja publiczna - 20.11.2017. Uwagi do 15.12.20017, .
28-09-2017 11:40
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz. 1075 w Starych Babicach. Przetarg odbędzie się 6.12.2017.
28-09-2017 11:50
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki o nr ew. 593/3 i 593/4 w Borzęcinie Dużym. Przetarg odbędzie się 6.12.2017.
27-09-2017 14:56
Zapraszamy mieszkańców Koczarg Starych, Wojcieszyna, Zalesia i Borzęcina Dużego (...) oraz okolic na zebranie dot. opracowania dokumentów planistycznych 3.10.2017 r. w auli SP w Koczargach Starych o godz. 18-tej.
28-08-2017 13:19
Zawiadomienie wójta gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 9 października 2017 r. do 31 października 2017 r. w siedzibie urzędu gminy projektu mpzp części wsi Mariew.
21-08-2017 21:21
Konsultacje społeczne 5-29.09.2017 koncepcji projektów trzech MPZP cz. wsi Janów – na północ od ul. Andersa, Latchorzew – „Reymonta – Prusa”, Stare Babice – „Koczarska – Sienkiewicza”. Uwagi do 13.10.2017.

Strony