Newsletter Babicki

Drukuj

newsletter Urzędu Gminy Stare Babice

Deklaruję chęć otrzymywania drogą elektroniczną Serwisu Informacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice przedstawiającego bieżące informacje i  wydarzenia w  Gminie Stare Babice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, do wyżej wymienionego celu."

wyśliij >>>

*) UWAGA, prosimy o podawanie imienia, nazwiska bądź instytucji, jest to potrzebne do sprawdzania wysłanej poczty.


Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie RODO poniżej załączamy klauzulę informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, kontakt e-mail pod adresem: kancelaria@stare-babice.waw.pl

Procesorem przetwarzania danych dotyczących Newslettera Babickiego jest Urząd Gminy Stare Babice,
kontakt: newsletter@stare-babice.waw.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą adresu iod@stare-babice.waw.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani bieżących informacji gminnych, Newslettera.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji Newslettera, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

Państwa dane nie będą przekazywane do innych celów.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W stosunku do Pana/Pani nie będą  podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wypisując się z tej wiadomości.

Rezygnuję z otrzymywania wiadomości Newslettera Babickiego >>