Redakcja

Drukuj

Ogłoszenia społeczne*)

Zachęcamy instytucje i osoby prywatne do zgłaszania treści lokalnych ogłoszeń o charakterze społecznym: ofert pracy pracodawców, ofert pomocy, próśb o pomoc, ogłoszeń o akcjach pomocowych i zbiórkach publicznych >>*

tel. 22 730 80 40
e-mail: facebook@stare-babice.waw.pl
UWAGA: Ogłoszenia są zamieszczane na okres 2 miesięcy i po tym terminie prosimy o aktualizację


Zwierzęta
Zgłoszenia o błąkających się, znalezionych lub zagubionych zwierzętach:
*) Gmina popiera wszelkie  inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz wspierające rynek pracy i  poprawę warunków życia podejmowane przez osoby i podmioty prywatne.  W związku z tym informujemy, że Państwa ogłoszenia o wyżej wymienionej tematyce  prospołecznej mogą być zamieszczane na gminnej stronie internetowej. Treść ogłoszeń można przesyłać na adres: e-mail: facebook@stare-babice.waw.pl. Gmina zastrzega sobie prawo wprowadzenia poprawek redakcyjnych w treści ogłoszeń.