WYKAZ

Drukuj

Załącznik do zarządzenia nr 20/2019
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22.01.2019 r.

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana zabudowana nieruchomość położona w Borzęcinie Dużym, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Adres nieruchomości - Borzęcin Duży, ul. Warszawska 818

Powierzchnia w m2 - 46
Oznaczenie wg księgi wieczystej - WA1P/00118302/4
Oznaczenie wg ewidencji gruntów - 626/15

Szczegóły w załączniku poniżej >>>