Nagroda "Babinicza"

Drukuj

Wręczenie nagrody Babinicza

Galeria LaureatówNajwiększa gala w corocznym kalendarzu imprez. Statuetka Babinicza - symbol tradycji sienkiewiczowskiej, jest wręczana mieszkańcowi gminy, szczególnie zasłużonemu dla gminnej społeczności. Osobę tę wybiera corocznie kapituła nagrody. Pierwszą nagrodę przyznano w 1998 roku.

GALERIA LAUREATÓW
Statuetka Babinicza - symbol tradycji sienkiewiczowskiej, jest wręczana mieszkańcowi gminy, szczególnie zasłużonemu dla gminnej społeczności. Osobę tę wybiera corocznie kapituła nagrody. Pierwszą nagrodę przyznano w 1998 roku.


Jadwiga Więsyk - Babinicz 2017

Nagroda Babinicz 2017 przyznana mieszkance Gminy Stare Babice Pani Jadwidze Więsyk. Gala odbyła się 3 lutego 2018 roku w nowej Auli Widowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

Paweł Turkot
5 stycznia 2017 r. w gimnazjum w Koczargach Starych podczas uroczystej gali, statuetkę Babinicza 2016 odebrał Paweł Turkot – Prezes GPK Eko-Babice Sp. z o. o
__
Laureatem Nagrody „Babinicza 2015”
został Krzysztof Wąsikowski - sołtys wsi Blizne Jasińskiego. 6 stycznia 2016 r. nagrodę wręczono na noworocznej gali w gimnazjum w Koczargach.

Laureatem nagrody Babinicza za 2014 rok został Tadeusz Wiśniewski. Gala wręczenia odbyła się 9 stycznia 2015 r. w gimnazjum w Koczargach Starych.


Mieczysława Majchrzak laureatka Babinicza 2013
Mieczysław Majchrzak została nagrodzona za długoletnią pracę samorządową nagrodą Babinicza.


2012
Marcin Łada

Redaktor Gazety Babickiej od marca 2002 roku. Dziennikarz z 20. letnim stażem.
Miłośnik historii Polski i gminy Stare Babice. Inicjator m. in. powstania Alei Dębów Katyńskich, opiekun 7. Miejsc Pamięci Narodowej, Prezes Koła Oficerów Rezerwy RP, odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi.
Społecznik i propagator tradycji patriotycznych szczególnie wśród młodzieży, organizator w gminie rajdu szlakiem historii.

  2011
Bożenna Pyć
Długoletnia
Dyrektor Przedszkola w Starych Babicach.
Osoba o niespożytej energii i pomysłach.
Inicjatorka powstania Teatru Rodziców. Od kilku lat łączy pokolenia współpracując z klubem Seniora.
W 2011 roku została "lokalnym bohaterem" w konkursie Nivea
i dzięki tej inicjatywie przedszkole zyska nowy plac zabaw.
2010
Jolanta Stępniak

Z samorządem Gminy Stare Babice związana od 1991 roku. 1996-2010 pełniła funkcję zastępcy Wójta Gminy. Kreowała politykę oświatową, inspirowała działania stowarzyszeń, fundacji i wolontariatu, a także koncepcję rozwoju Gminy i kultywowania historii.
Obecnie członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego


2009
Wacław Dziudzi

Rodowity mieszkaniec Borzęcina Dużego.
Już jako młody człowiek dał się poznać jako społecznik. Współzałożyciel Spółdzielni Zdrowia, Kółka Rolniczego i Spółdzielni Mleczarskiej, gospodarz OSP.

2008
Wanda Morawska


Założycielka
Grupy wsparcia "Jutrzenka", prowadząca działalność pomocową dla ofiar przemocy domowej. Inicjatorka powstania gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2007
Jerzy Misiak


Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Jego starania doprowadziły do nadania puszczy w styczniu 2006 roku statusu Rezerwatu Biosfery UNESCO.

2006
ks. Józef Olczak
ks. Józef Olczak
Ksiądz kanonik Józef Olczak. Był proboszczem parafii w Borzęcinie. Zasłużony w wieloletniej pracy duszpasterskiej, otwarty na sprawy parafian. Propagował zdrowy stylu życia przez aktywność sportową. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich.

2005
Teresa Leszczyńska

Teresa Leszczyńska. Skarbnik Gminy Stare Babice. Jej rzetelność i fachowość przyczyniła się do sukcesów gminy i wysokiej pozycji wśród innych samorządów.

2004
Stanisław
Szura

Wyróżniony za połączenie skutecznej działalności gospodarczej ze społecznym zaangażowaniem. Przyczynił się do rozwoju sieci energetycznej gminy. Wkład jego pracy jest wpisany w mury wielu obiektów gminnych.


2003
Stanisław
Michrowski

Sołtys Borzęcina od 1956r. Czynnie zainteresowany sprawami mieszkańców. Dzięki niemu Ochotnicza Straż Pożarna, dla której pracował 40 lat dostała wóz strażacki. Współorganizator Spółdzielni Zdrowia.

 
2002
ks. prałat
Jan Szubka

Proboszcz parafii w Starych Babicach. Wyróżniony za aktywną współpracę społeczną z władzami gminy i jej mieszkańcami. Kościół i dom parafialny otworzył na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.

2001
Tadeusz
Żychliński

Tadeusz Żychliński i jego zespół "Babickie Sąsiadki" statuetkę otrzymali za kultywowanie ojczystych wartości twórczości patriotycznej i kulturowej.

2000
Ewa Dżyga
Laureatka Babinicza 2000
Muzyk i pedagog. Założycielka szkoły muzycznej i studia muzycznego. Opracowała autorski program nauczania i wprowadziła nową jakość edukacji muzycznej.   1999
Janusz Śliżewski

Lekarz, społecznik, samorządowiec. Był radnym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Zdrowia.

1998
Jan Żychliński

Pierwszy demokratycznie wybrany przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczył jej dwie kadencje. Jego styl pracy potrafił łączyć ludzi w najtrudniejszych momentach.

  1997
Alicja Plaskota
p. Alicja Plaskota

Właścicielka drukarni UNIGRAF.
Z jej inicjatywy i na jej koszt jakość wydruku Gazety Babickiej ustawiona została na wysokim poziomie.