Dom Kultury Stare Babice

Drukuj

Dom Kultury Stare Babice

Logo Dom Kultury Stare Babice

Dom Kultury Stare Babice *
Siedziba:
ul. Południowa 2a
05-082 Zielonki Parcela

Dyrektor:
Janusz Czaja

Kontakt;
telefon: 22 487 18 70
e-mail: kontakt@domkultury-starebabice.pl

www.domkultury-starebabice.pl 
profil facebookowy: 
https://www.facebook.com/dkstarebabice/

ZAJĘCIA W DOMU KULTURY STARE BABICE
(od września 2018)

*)

Załącznik: