Babiczanie

Drukuj

"Chór Babiczanie"

W 1990 roku przy Gminie Stare Babice zawiązał się Klub Seniora, w którym do niedawna działał zespół "Babickie Sąsiadki", pod kierownictwem nieżyjącego już p. Tadeusza Żychlińskiego.

W pierwszych latach działalności p. Tadeusz czerpał materiały z bogatego doświadczenia jakie wyniósł ze współpracy z "Ożarowskimi Kumoszkami", a jednocześnie budował nowe programy artystyczne, które oparte były na własnej twórczości. Były to monologi i teksty piosenek do tematów muzycznych-rozrywkowo/ludowych.
"Babiczanie" są kontynuacją zespołu "Babickie Sąsiadki".

Rozpoczęcie działalności Chóru "Babiczanie" datowane jest na dzień 3 stycznia 2008 roku. Chór działa pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego, koncertuje na wielu gminnych uroczystościach, bierze udział w Przeglądach Chórów i zdobywa czołowe miejsca.

Występ chóru BABICZANIE z okazji Święta Niepodległości - 11.11.2016


"Babiczanie" - trzeci od lewej Zbigniew Załęski

Fot. 2010 - przegląd Chórów Złotego Wieku

Fot. 2013. Występ Zespołu w czasie imprezy Mikołajkowej, Stare Babice
dyr. Zbigniew Załęski