Gazeta Babicka

Drukuj

Gazeta Babicka - Aktualny  numer >>>

Gazeta Babicka - Archiwum >>>


O GAZECIE:

ADRES:
Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela;
05-082 Stare Babice

KONKTAKT
tel. 22-487-18-78
gazeta@domkultury-starebabice.pl

WYDAWCA:
Dom Kultury Stare Babice

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
redaktor naczelny: Janusz Czaja
Anna Królik (redaktor prowadzący), Izabela Bek

REKLAMA:
reklama.gazetababicka@gmail.com

Redakcja nie zwraca materiałów, nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania wyboru tekstów nadesłanych do druku, dokonywania skrótów i ich redagowania.


Jak się zaczęło…

Pierwszy numer "Gazety Babickiej" ukazał się w styczniu 1990 r. z inicjatywy NSZZ "Solidarność".

Jej pierwszym redaktorem naczelnym został Stanisław Fijałkowski. Gazeta była od początku bezpłatna i gratisowo drukowano ją u Jarosława Stokowskiego w Bliznem. W jej wydawaniu pomagali m.in.: Jan Żychliński i Krzysztof Turek.
Pierwsze numery ukazały się wyłącznie dzięki składkom inicjatorów.

W kolejnych latach pojawiły się gminne "Nasze Sprawy". Po oddzieleniu się Izabelina od babickiej gminy powstał "Biuletyn Gminny", a w styczniu 1997 roku reaktywowano "Gazetę Babicką". Przez kolejne 5 lat kierowała nią Joanna Regulska.

Od marca 2002 roku redaktorem naczelnym "Gazety Babickiej" był Marcin Łada, który poświęcił gazecie 13 lat swojej pracy, za co m.in. został laureatem gminnej nagrody Babinicz 2013.

Od marca 2015 roku redakcją gazety zajmował się Referat Promocji I Rozwoju Urzędu Gminy Stare Babice a w zespole redakcyjnym pracowali: Jolanta Pieńkowska, Izabela Bek, Piotr Kabała i Malwina Fabianowicz.

Od kwietnia 2018 roku wydawcą Gazety Babickiej jest Dom Kultury Stare Babice.

Pierwszy numer Gazety Babickiej (styczeń 1990)

1. nr Gazety Babickiej (styczeń 1990)