Babinicz 2013 wybrany

Drukuj

Mieczysława Majchrzak została nagrodzona za długoletnią pracę samorządową nagrodą Babinicza.

Ogłoszenie nagrody i wręczenie statuetki odbyło się na dorocznej uroczystości, która tym razem odbyła się w ożarowskim Centrum Konferencyjnym MCC "Mazurkas".

SYLWETKA LAUREATA

Pani Mieczysława Majchrzak jest wieloletnim pracownikiem administracji gminnej, brała udział w tworzeniu samorządu gminnego w 1990 roku, pełni funkcję Kierownika Biura Rady Gminy Stare Babice. 

„Pani Mirka”, bo tego imienia używa częściej, z pracą w administracji terenowej związana  jest od początku swej kariery zawodowej. W 1975 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Stare Babice  w służbie rolnej  jako instruktor rolny, instruktor ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i ds. budownictwa wiejskiego oraz inspektor ds. produkcji zwierzęcej. Zawsze służyła rolnikom swoją fachową wiedzą i pomocą. Dała się poznać jako życzliwie zaangażowany urzędnik i działacz na rzecz rozwoju rolnictwa, a za swoje osiągnięcia w 1981 r. otrzymała od Ministra Rolnictwa odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

W okresie zatrudnienia pracowała w wielu komórkach urzędu gminy i przeszła liczne  szczeble awansu zawodowego. Zdobyte doświadczenie w kontaktach z ludźmi, z powodzeniem wykorzystuje w roli pracownika samorządowego. W czasie pierwszych wyborów samorządowych, aktywnie uczestniczyła w pracach gminnej komisji wyborczej. Po wyborach nowych władz samorządowych, zajmowała się obsługą Rady Gminy i Zarządu Gminy, a od lipca 2003 r. kieruje Biurem Rady. Wysoki autorytet i kompetentna praca, zapewniają profesjonalne przygotowanie, właściwy klimat i przyjazną atmosferę przebiegu sesji Rady Gminy i jej komisji. Najwyższy poziom przygotowanych procedur obrad, od lat sprawiają, że naturalne w demokracji, lokalne spory, toczą się na wysokim poziomie kultury politycznej. 

Wkład pracy pani Majchrzak, ma odzwierciedlenie w wielu obszarach.

Najważniejsze dokumenty i opracowania gminy, były sporządzone  przy Jej znaczącym udziale. Tworząc przyjazną atmosferę w pracy, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem  z innymi, wykazując się bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów prawa. Jako długoletni pracownik, cieszy się  trwałym szacunkiem i uznaniem przełożonych i współpracowników. Zdobyte zaufanie pozwala Jej z powodzeniem pełnić odpowiedzialną funkcję przewodniczącej Komisji Socjalnej Urzędu Gminy. Sprawnie pracowała w Gminnym Biurze Spisowym w czasie kolejnych Spisów Powszechnych i Spisów Rolnych, a ponadto z poczuciem odpowiedzialności przygotowywała i uczestniczyła w przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Gminy oraz Wójta Gminy Stare Babice. Za działania podejmowane na rzecz społeczności, w której mieszka, została odznaczona srebrną odznaką honorową „Za zasługi dla Warszawy”

Pani Mieczysława Majchrzak jest wielce zasłużonym pracownikiem samorządowym. Kultura osobista, przyjazne nastawienie do otoczenia i nieodłączny uśmiech, wzbudzają do niej powszechną sympatię. Cieszy się zasłużonym autorytetem i jest najlepszym wzorem dla innych.

Jej wieloletnie zaangażowanie i oddanie sprawom publicznym, znacząco przyczyniły się do rozwoju wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice.

Zdjęcia i wiecej o spotkaniu w GALERII

Na scenie - Babinicz 2013 - Mirka Majchrzak

Film z uroczystości