Konsultacje społeczne - MPZP - tereny usługowe w Gminie Stare Babice

Drukuj

OGŁOSZENIE

O rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice.

Obszary planu zawarte są we wsiach:

Babice Nowe, Blizne  Łaszczyńskiego, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Koczargi Nowe, Stare Babice, Zielonki - Parcela.

 

Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, na parterze, w godzinach pracy Urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.stare-babice.pl zakładka; „Dla Inwestora” – „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w koncepcji planu zostanie przeprowadzona w dniu 11 marca 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Rynek 21. Początek zebrania o godz. 17:00. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowania mogą składać do koncepcji uwagi do 9 kwietnia 2019 r.

Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie: Uchwały Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i Uchwały Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem na stronie internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl zakładka; „Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.

Wójt Gminy Stare Babice

(-) Sławomir Sumka  

Obaszary planu dostępne są w załącznikach poniżej: