Aktualności

16-10-2019 14:05
Zmiana układu skrzyżowania
15-10-2019 15:48
16 października (środa), w sali konferencyjnej na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26
15-10-2019 14:21

Szanowni Mieszkańcy,

14-10-2019 14:20
Pomoc To Moc - "Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej"
11-10-2019 10:11

Zarzadzenie nr 193/2019
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 października 2019 r.

To nasz przywilej i obowiązek
10-10-2019 14:26

Na podstawie art. 225 § 1 w związku
z art. 222 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie II podaje
do wiadomości, co następuje:

10-10-2019 14:08
Inwestycje, Dotacje, Perspektywy unijne 2014-2020
03-10-2019 15:15
10 października 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Strony