Aktualności

17-10-2013 18:37
Bezpłatne badania mammograficzne
15-10-2013 12:27
Posterunek Policji w Starych babicach
Stare Babice 15 października 2013 godz. 18.00
25-09-2013 14:16

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. więcej (pdf)

Plan będzie wyłozony od 26.09.2013-17.10.2013 w UG pok. 3

25-06-2013 10:19

Informujemy, że od dnia 29 czerwca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii obsługujących teren naszej gminy.

01-06-2013 11:16
Impreza folklorystyczno-kulturalna dla dzieci z terenu Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Zapraszamy Borzęcin Duży - Strefa Rekreacji - 1.06.2013

Strony