Przebudowa ul. Jakubowicza i Lipkowskiej

Drukuj

16 października br, odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy ul. Jakubowicza i Lipkowskiej, od mostku przy Kościele, do ul. 3 Maja w Izabelinie, na którym obecni byli Zastepca Wójta Stare Babice Tomasz Szuba, Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, projektant oraz mieszkańcy.
Zaproponowana przez Zarząd Dróg Powiatowych koncepcja, zakłada zmianę układu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą dojazdową do polany lipkowskiej, w celu poprawienia wyjazdu z drogi gminnej na ul. Jakubowicza (mostek przy Kościele w Lipkowie).
Planowana jest również budowa ciągu pieszo-rowerowego. Jako gmina zgłosiliśmy uwagę, że należy doprojektować oświetlenie drogi na całej długości oraz powiększyć parking przy Kościele.
Projekt zostanie ukończony pod koniec 2020 roku. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami z Izabelinem i Starostwem uda się wybudować nową drogę.