Aktualności

01-07-2019 08:26
Relacja ze spotkania
19-06-2019 14:47
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych,
19-06-2019 13:43
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w ostatnim czasie zostały ogłoszone cztery postępowania przetargowe dotyczące budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach:
19-06-2019 08:38
o utrzymaniu w mocy postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
14-06-2019 14:58
Gmina Stare Babice wraz z samorządami metropolii warszawskiej zajęła wspólne stanowisko i wystąpiła o podwyższenie udziału we wpływach z podatku PIT
12-06-2019 10:40
3 czerwca 2019 r.
27-05-2019 16:33
27 maja 2019 r.
15-05-2019 15:36
Ostrzeżenie IMiGW - PIB
27-05-2019 15:15
z dnia 26 maja 2019 r.
24-05-2019 12:39
Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanym z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Strony