Gazeta Babicka - nr specjalny - październik 2018

Drukuj

Październik 2018 - Numer specjalny

Gazeta Babicka - numer specjalny - październik 2018

>>> plik pdf do pobrania <<<

W numerze:

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014–2018

 • List Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka --- str. 3
 • Dane kontaktowe Urzędu Gminy Stare Babice --- str. 4
 • Oświata --- str. 6
 • Największa inwestycja w historii oświaty w gminie --- str. 12
 • Planowanie przestrzenne --- str. 14
 • Gospodarka nieruchomościami --- str. 16
 • Inwestycje gminne--- str. 18
 • Tereny rekreacyjne--- str. 22
 • Place zabaw i siłownie zewnętrzne --- str. 24
 • Gospodarka komunalna --- str. 26
 • Największy projekt inwestycyjny --- str. 28
 • Ochrona środowiska --- str. 30
 • Bezpieczeństwo--- str. 32
 • Ochotnicze Straże Pożarne--- str. 34
 • Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia  --- str. 36
 • Działalność gospodarcza --- str. 39
 • Sport --- str. 40
 • Kultura --- str. 41
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi --- str. 42
 • Aktywne lato --- str. 44
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych --- str. 46
 • Finanse gminy --- str. 48
 • Nagrody i wyróżnienia --- str.  50