Dokumenty do pobrania

Drukuj
  1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO NA GAZOWY, ELEKTRYCZNY LUB OLEJOWY
    Załączniki:

oswiadczenie_piece.pdf

wniosek_dotacja_piece.pdf

wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf

2. WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

Załączniki:

 wniosek_eternit_rodop.pdf

wniosek_eternit_rodop.doc

3. WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Załączniki:

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.doc


4. WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Załączniki:

wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.pdf

wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.doc

5. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Załaczniki:

wniosek_decyzja_srodowiskowa_rodop.docx

wniosek_decyzja_srodowiskowa_rodop.pdf

6. WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE

Załączniki:

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzial_regulowanej_stare_babice_rodop.pdf

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzial_regulowanej_stare_babice_rodo.doc

7. WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.docx

wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.pdf

8. OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

oswiadczenie_retencja_terenowa.doc
oswiadczenie_retencja_terenowa.pdf

9. OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU I RODZAJU ODDAWANYCH ODPADÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STARYCH BABICACH