Babicka Orkiestra Dęta

Drukuj

Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego

W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie Kulturalne "Kotwica" zaprosiło chętnych do udziału w zajęciach muzycznych powstającej orkiestry dętej.

Projekt powstania orkiestry został zrealizowany w ramach dofinansowanego przez gminę zadania "Wspieranie i upowszechnianie działań z zakresu muzyki, w szczególności prowadzenie orkiestry dętej".

Koordynatorem projektu i dyrygentem orkiestry został pan Zbigniew Załęski. Bezpłatne zajęcia rozpoczęły sie w gimnazjum w Koczargach.

Instrumenty dla Babickiej Orkiestry Dętej ufundował pan Wojciech Ciurzyński. Dzięki Jego hojności członkowie orkiestry będą mogli rozwijać swoje pasje i promować gminę w kraju i za granicą.


Babicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego
4.01.2013 - inauguracja 700-lecia Babic spotkanie noworoczne

Występ Babickiej Orkiestry Dętej - spotkanie noworoczne, styczeń 2013

Występ 15.08.2013 - Wielki Festyn Babicki