Projekt "Kampinoskie Bagna"

Drukuj

Projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

  1. Trwała poprawa uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy Kampinoskiej,
  2. Zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych,
  3. Ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrodyi społeczności lokalnych.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować,  że prace hydrotechniczne w projekcie LIFE12 NAT/PL/000084  „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” są już za półmetkiem. Prace na dwóch z czterech obszarów zostały już ukończone.

Celem hydrotechnicznych prac budowlanych w ramach projektu „Kampinoskie Bagna” jest zatrzymanie niskich stanów wód spływających z Puszczy Kampinoskiej, w okresach suchych. Natomiast w okresach mokrych przepływ wód powinien odbywać się w sposób nie zaburzony.

W załączniku notatka z syntezą informacji na temat postępów działań hydrotechnicznych wraz z podpisanymi zdjęciami i ilustracjami.

Więcej informacji o projekcie Kampinoskie Bagna na:

http://poland.rec.org/publication.php?id=12%20–%20Publikacja%20„Zrozumieć%20Kampinoskie%20Bagna”

http://poland.rec.org oraz na www.kampinoskiebagna.pl