Ocalmy lokalną historię

Drukuj

Głównym założeniem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży lokalną historią oraz budowa nowoczesnego i ciekawego przekazu historycznego dotyczącego przeszłości gmin należących do LGD Między Wisłą a Kampinosem (Brochów (Powiat Sochaczewski) Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Łomianki (Powiat Warszawski Zachodni) oraz Czosnów i Leoncin (Powiat Nowodworski).

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy poświęconej zagadnieniom historycznym związanym z wybraną gminą LGD w jednej spośród kategorii:
- Miejsca, ludzie, wydarzenia związane z moją gminą we wspomnieniach mieszkańców.
- Gminne archiwalium - stare: fotografie, mapy, filmy, pamiątki rodzinne związane z moją gminą.

Informator konkursowy

Regulamin Konkursu

Poradnik konkursowy

Formularz zgody dla rodziców/opiekunów

Więcej informacji znajduje się w aplikacji konkursowej: https://apps.facebook.com/666531916731367/

Serdecznie zapraszamy!