Informacja dla rolników w sprawie strat spowodowanych suszą

Drukuj

Wójt Gminy Stare Babice informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez występującą suszę w dniach od 11-04-2019 r. do  20-07-2019 r. będą przyjmowane do dnia 09-08-2019 r.

Jednocześnie informuję, że straty spowodowane przez suszę będą szacowane wyłącznie w oparciu o System Monitoringu Suszy Rolniczej  opracowanym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Na terenie gminy Stare Babice szacowane będą straty występujące:

  • na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, warzyw gruntowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych, 
  • na glebach kategorii II (gleby lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, warzywach gruntowych ,krzewach i drzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych,
  • na glebach kategorii III (gleby średnie) w uprawach zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, krzewach owocowych, roślinach strączkowych.

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu (jeśli dotyczy).

Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy Stare Babice w Referacie Ochrony Środowiska ul. Rynek 32 pokój nr 10 lub można pobrać je ze strony internetowej gminy: www.stare-babice.pl.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu ul. Rynek 32 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj: pn.: 8.00 - 17.00, wt. - czw.: 8.00-16.00., pt: 8.00-15.00.