Styczeń 2018

Profil Zaufany

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina przedsiębiorcom, że do wypełnienia obowiązku przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK VAT) do systemu Ministerstwa Finansów potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2018 roku.

Pomoc żywnościowa

Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach -27 luty 2018 r. (wtorek) godz: 10.30 – 13.00; Urząd Gminy Stare Babice; ul. Rynek 21 – parter hol.

Zmiany w Gminnej Spółce Wodnej „Babice”

22 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”.Złożono sprawozdania z działalności za 2017 rok i wybrano nowe władze spółki na lata 2018 – 2023.

OGŁOSZENIE

Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dn. 7.02.2018-2.03.2018 projektu „MPZP na różnych obszarach Gminy Stare Babice(..)" Dyskusja publiczna 19.02.2018 r. Uwagi do dn. 16.03.2018 r.

Kontrole odbioru odpadów

Informujemy Państwa, że Urząd Gminy Stare Babice przeprowadza obecnie (styczeń 2018) kontrole związane z wytwarzaniem odpadów komunalnych.

Warsztaty Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem”zaprasza na warsztaty refleksyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2018 r., godz.10.00-16.00, w Urzędzie Gminy Czosnów.

I Wirtualne Mistrzostwa Borzęcina XBOX FIFA 2018

Zapraszamy Mieszkańców na I Wirtualne Mistrzostwa Borzęcina XBOX FIFA 2018. Start: 27 stycznia 2018 r. o godz. 10:00.

WYKAZ

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość lokalowa położona w Starych Babicach, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem.

Roczna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi (...) z wodociągu publicznego w Starych Babicach zarządzanym przez EKO Babice.

Strony