Warsztaty Lokalnej Strategii Rozwoju

Drukuj

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.

Spotkanie odbędzie się
9 lutego 2018 r.,
w godzinach 10.00- 16.00, 
w Urzędzie Gminy Czosnów.

Warsztaty poprowadzi Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

LSR - 9.02.2018

Załącznik: