Aktualności

24-06-2014 14:45
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP południowej części wsi Klaudyn, gmina Stare Babice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23-06-2014 11:38
Projekt „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”
18-06-2014 12:33
27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny.
18-06-2014 11:50
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, termin składania ofert 10 lipca 2014 r.
13-06-2014 07:09
Maj i czerwiec to miesiące, kiedy wspominamy narodziny polskiej demokracji i samorządu terytorialnego.
12-06-2014 12:05
Aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku! 5 czerwca w babickim Urzędzie Gminy wykładu na ten temat wysłuchali seniorzy.
12-06-2014 11:08
Zwiększone stężenie ozonu w powietrzu.
12-06-2014 09:28

Jednostka straży gminnej w Starych Babicach jest w posiadaniu klucza do pojazdu marki Opel.

Klucz został znaleziony na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej Śladami Łosia niedaleko ul. Decowskiego w Latchorzewie.
 

06-06-2014 08:46
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach. Wadium do 24.06.2014
Od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie wakacyjnych rozkładów linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy.

Strony