Aktualności

17-04-2014 12:55
15 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 odbyła się powiatowa debata poświęcona sprawom bezpieczeństwa.
07-09-2015 16:49
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2014 r.
07-09-2015 16:46
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2014 r.
09-04-2014 07:26
Projektu uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale we wsi ZIELONKI Wieś będzie wyłożony do wglądu w dniach 23.04.2014-14.05.2014
26-03-2014 11:27
Od 1 kwietnia zmiany w ulgach w komunikacji miejskiej
24-03-2014 13:39
Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku w godz. 18.00-20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
07-09-2015 16:32
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice w 2014 roku z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2014 r.
20-03-2014 09:40
Przebudowa odcinka ulicy Klaudyńskiej w miejscowościach Laski, Mościska i Klaudyn
18-03-2014 15:36
Policja ostrzega w związku z odnotowanymi w ostatnim czasie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przypadkami kradzieży i włamań do domów
14-03-2014 21:42
Sesja odbędzie się 20 marca 2014, godz. 14.00 - sala konferencyjna UG, ul. Rynek 21 Wspólne posiedzenie Komisji 18 marca 2014, godz. 14.00 - sala konferencyjna UG, ul. Rynek 32

Strony