Zagospodarowanie przestrzenne

Drukuj

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. więcej (pdf)

Plan będzie wyłozony od 26.09.2013-17.10.2013 w UG pok. 3

Do obejrzenia przygotowane plany: