Zabytki

Drukuj

Przy porządkowaniu wiedzy na temat przeszłości Gminy, natrafiono na najstarsze pisane źródło o Babicach - dokument Siemowita II, który pochodzi z 1313 r., co dowodzi, że historia tej miejscowości sięga 100 lat wcześniej niż pierwotnie uważano. Rok 2013 jest rokiem jubileuszowym: 700-lecia Babic!

Na obszarze gminy istnieją obiekty o wartościach kulturowych wpisane do rejestru zabytków lub będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

Borzęcin Duży

 • kościół pw. św. Wincentego z Ferrary
 • klasycystyczna kaplica cmentarna
 • cmentarz z drzewostanem
Borzęcin Duży - kościół pw. św. Wincentego z Ferrary

Lipków

 • kościół pw. św. Rocha z drzewostanem
 • zespół dworsko-parkowy, w tym dwór Paschalisa-obecnie plebania, oficyna dworska, krajobrazowy park dworski, cmentarz przykościelny z bramą
Lipków - kościół pw. św. Rocha
Lipków - zespół dworsko-parkowy (plebania)

Stare Babice

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • plebania kościoła
 • cmentarz parafialny
 • cmentarz wojenny z II wojny światowej
Stare Babice kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Cmentarz wojenny
z II wojny światowej

Zielonki

 • zespół pałacowo-parkowy, w tym pałac, geometryczny park pałacowy z częścią krajobrazową

Kapliczki Gminne

 • Na terenie gminy jest zlokalizowanych około 50. obiektów - lokalnych zabytków, reliktów kultury, miejsc pamięci narodowej i pamiątek związanych z literaturą polską.
  Udokumentowane zostały we wspólnym projekcie Gminy i Fundacji Hereditas pt. "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice" zrealizowanym w okresie grudzień 2011 - czerwiec 2012. (więcej o projekcie >>>)


  Wynikiem prac jest m. in. uruchomiony w grudniu 2012 portal www.kapliczki.stare-babice.pl