Historia

Drukuj

2013 rok jest jubileuszowym rokiem 700-lecia Babic.

Świadectwem istnienia miejscowości Babice jest dokument księcia mazowieckiego Siemowita II z 1313 roku. To dokument, w którym stwierdza się nadanie wsi Radzikowo k/ Błonia pewnemu rycerzowi za jego zasługi. Swiadkami dokumentu jest 6 osób. Byli to najprawdopodobniej współpracownicy i możnowładcy młodego księcia. Świadkiem dokumentu jest Piotr z Babic.

Planując program obchodów 700 lecia Babic postanowiono, że jedną z ważniejszych rzeczy będzie przygotowanie i wydanie popularno-naukowego opracowania dotyczącego historii terenu Babic. We wrześniu 2013 została wydana monografia: „Stare Babice na przestrzeni wieków”. Do opracowania książki zaproszono historyków, regionalistów, specjalistów z różnych okresów historii.

Ze szczegółowymi dziejami można zapoznać się w/w monografii, gdzie opisane są dzieje terenu Babic do okresu 1939 roku.

Monografia jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz we wszystkich bibliotekach szkolnych.

W 2013 roku przypadł też jubileusz uruchomienia i oddania do uzytku Radiostacji Babice, która w chwili uruchomienia była najnowocześniejsza na świecie.

Wydano książkę o historii tej niezwykłej inwestycji, której tylko ślady odnajdziemy w Lesie Bemowskim.