Opłaty za nieczystości

Drukuj

OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI* -- indywidualny nr konta

Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa, Oddział Stare Babice
STARE KONTO Nr  34 8015 0004 0300 .... .... .... zostało ostatecznie zamknięte z dniem 1.04.2015 r.

W tytule przelewu należy wpisać, jako płatnika - osobę która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopisek: "opłata za gospodarowanie odpadam i nr ID -...." (ID jest numerem identyfikującym posesję nadanym przez Urząd Gminy, o którym właściciele posesji zostaną pisemnie powiadomieni).

*) Nowy nr konta od 11-go lutego 2014


NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2019 r.

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. uprzejmie informujemy, że:

1. Za styczeń 2019 r. obowiązują stawki z zeszłego roku płatne do 10 lutego 2019 r.:

- 19,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane;

- 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane;

2. Zgodnie z uchwałą nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od lutego 2019 będą obowiązywały nowe stawki:

- 29,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane;

- 62,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane.

Po wejściu w życie w/w uchwały tj. 1 lutego 2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o nowych stawkach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.Opłaty za wywóz od stycznia 2018 roku

Na sesji XXXVI z dnia 29 listopada 2017 roku podjęto uchwałę XXXVII/373/2017 dotyczącą wywozu nieczystości:

Stawki za gospodarowanie odpadami od stycznia 2018 r.:

19 zł/osobę za odpady segregowane i 29 zł/osobę za niesegregowane