Odbiór odpadów zielonych

Drukuj

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Babice NR XXXIII/330/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. ulega zmianie sposób gospodarowania odpadami zielonymi:

  1. Ilość odbieranych worków brązowych została ograniczona do maksymalnie 5 sztuk  przy jednorazowym odbiorze odpadów.
  2. Terminy odbioru będą przypadały co dwa tygodnie, tj. na dzień odbioru odpadów  z pojemnika (w harmonogramie odbioru oznaczone kolorem żółtym).
  3. Okres odbioru odpadów zielonych nie ulegnie zmianie - będą odbierane sprzed posesji  od 1 kwietnia do 30 listopada br.
  4. Pozostałe odpady zielone można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  znajdującego się przy ul. Mizikowskiego w godzinach jego otwarcia.
    Odpady dostarczane do GPSZOK nie muszą być zapakowane w brązowe worki.

Gminny Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (obok GPK Eko-Babice  Sp. z o. o.) jest czynny:

- w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada): wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 14.00-18.00 oraz sobota w godzinach 10.00-16.00.

- w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca): wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00-16.00.”

Oddając odpady do punktu konieczne jest podanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego (ID).