Fundusz sołecki - informacje

Drukuj
08-08-2019 13:25

 Fundusz sołecki na 2020 rok

 Terminarz zebrań wiejskich

 Podstawowe informacje

.  Podstawowe informacje
09-08-2018 14:19
Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

08-08-2018 12:49
O funduszu sołeckim

Etapy postępowania, jak otrzymać i wykorzystać środki z funduszu sołeckiego.


06-08-2018 06:54
Pismo Wójta Krzysztofa Turka do mieszkańców

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia.
Termin składania wniosków - 30.09.2018 r.