Terminy zebrań wiejskich - fundusz sołecki

Drukuj

Terminy zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego

(harmonogram będzie uzupełniany po zgłoszeniu przez sołtysa informacji o terminie zebrania)


Sołectwo

I termin zebrania

II termin zebrania*

Miejsce zebrania

Babice Nowe

19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 19.30 OSP Stare Babice, przy ul. Wieruchowskiej 5.

Blizne Jasińskiego

12 września 2019 (czwartek) o godz. 18.00 12 września 2019 (czwartek)  18:30 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Blizne Łaszczyńskiego

12 września 2019 (czwartek) o godz. 18.00 12 września 2019 (czwartek)  18:30 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Borzęcin Duży

17 września 2019 (wtorek) o godz. 18.00 17 września 2019 (wtorek) o godz. 18.30 OSP w Borzęcinie Dużym

Borzęcin Mały

17 września 2019 (wtorek) o godz. 18.00 17 września 2019 (wtorek) o godz. 18.30 OSP w Borzęcinie Dużym

Janów

12 września 2019 r. (czwartek)
o godz. 18.00
12 września 2019 r. (czwartek)
o godz. 18.15

Karczma w Janowie ul. Andersa 74

Klaudyn

10 września 2019 r. (wtorek)
o godz. 18.00
10 września 2019 r. (wtorek)
o godz. 18.20
Hotel Stawisko Klaudyn, ul. Ciećwierza 14

Koczargi Nowe

11 września 2019 r. (środa)
o godz. 17.00
11 września 2019 r. (środa)
o godz. 17.20
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Koczargi Nowe - Bugaj

25 września 2019 r. (środa)
o godz. 18.00
25 września 2019 r. (środa)
o godz. 18.15
  Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych sala nr 109.

Koczargi Stare

23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych.

Kwirynów

11 września 2019 r. (środa) o godz. 18.00 11 września 2019 r. (środa) o godz. 18.15

Klub Mieszkańca przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40.

Latchorzew

10 września 2019 r. (wtorek), godz. 18:00 10 września 2019 r. (wtorek), godz. 18:15 Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice,ul. Rynek 21

Lipków


24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00

 

 

24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18.15 Lipków, przy ul. Mościckiego 54b.

Lubiczów

12 września 2019 (czwartek) o godz. 18.00 12 września 2019 (czwartek) 18:30 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Mariew, Buda

25 września 2019 r. (środa) o godz. 18.00
25 września 2019 r. (środa) o godz. 18.15 Siedziba OSP w Borzęcinie Dużym

Stanisławów

25 września 2019 r. (środa) o godz. 18.00 25 września 2019 r. (środa) o godz. 18.15 Stanisławów 12c.

Stare Babice

24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00

24 października 2019 r. (czwartek) o  godz. 19:15

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21.

 

Topolin

12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 19.30 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 20.00 Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym

Wierzbin

21 września 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 21 września 2019 r. (sobota) o godz. 16.15 Wojcieszyn na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej.

Wojcieszyn

14 września 2019 r. (sobota) godz. 16:00 14 września 2019 r. (Sobota) godz. 16:15 Teren rekreacyjny w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej 

Zalesie

21 września 2019 r. (sobota) o godz. 16:00 21 września 2019 r. (sobota) o godz. 16:15 Wojcieszyn na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej.

Zielonki Parcela

11 października 2019 r. (piątek), godz. 19:00 11 października 2019 r. (piątek), godz. 19:15 Sala widowiskowa w DK Stare Babice, ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela

Zielonki Wieś

13 września 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 18.15 Sala Widowiskowa Domu Kultury w Zielonkach-Parceli, przy ul.Południowej 2.

* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.