Szkolenia komputerowe dla mieszkańców

Drukuj

 

Gmina Stare Babice realizuje projekt

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”


współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych


OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach projektu Gmina Stare Babice zrealizuje 14 szkoleń, w ramach których zostanie przeszkolonych 168 osób – zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w gminie Stare Babice. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych), które chcą podnieść swoje umiejętności wykorzystania technologii informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym życiu. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy seniorów (65+) oraz osoby z niepełnosprawnością

Tematyka szkoleń obejmuje poznanie cyfrowych narzędzi, które ułatwią samodzielne zdobywanie informacji w sieci, korzystanie z e-usług i załatwianie różnego rodzaju spraw on-line, prowadzenie biznesu w sieci, a także realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Uczestnicy zdobędą też wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczestnicy mają do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych

1. „Rodzic w Internecie”

2. „Mój biznes w sieci”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”

4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

6. „Rolnik w sieci”

7. „Kultura w sieci".

Realizacja poszczególnych modułów szkoleniowych będzie zależeć od zapotrzebowania uczestników.

Każde szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych i odbywać się będzie w systemie 2 dni po 8 godzin (w dni powszednie lub weekendy) w grupie liczącej 12 osób. Uczestnikom szkoleń zapewniany jest sprzęt komputerowy – laptopy, materiały szkoleniowe oraz catering (przerwy kawowe i obiady). Jedna osoba może wziąć udział w 1 szkoleniu. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów w formie warsztatów. Szkolenia będą realizowane w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc).

 Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń.

Na realizację projektu Gmina Stare Babice otrzymała grant w wysokości 86 520 zł ze środków europejskich, którego udzieliła Fundacja Promocji Gmin Polskich – Operator projektu. Dotacja w 100% pokryje koszty zaplanowanych działań, w tym m.in. organizacji i realizacji szkoleń oraz zakupu 12 laptopów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Sprzęt komputerowy po zakończeniu projektu trafi do jednej ze szkół.

Wspieranie przez Gminę rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców buduje potencjał społeczeństwa informacyjnego, który znajdzie swoje odbicie na rynku pracy, w rozwoju przedsiębiorczości oraz w życiu społecznym. Dla każdego z nas, umiejętne poruszanie się w Internecie i korzystanie z dostępnych tam narzędzi, aplikacji, e-usług (np. e-bankowość, e-zdrowie, e-administracja, e-poczta, e-bilety, e-rezerwacje, e-sklepy), to przede wszystkim ogromne ułatwienie oraz oszczędność czasu w załatwianiu spraw życia codziennego. Niezwykle istotnym elementem jest też zachowanie bezpieczeństwa w Sieci. Szkolenie na ten temat polecamy szczególnie rodzicom i opiekunom, którzy pragną chronić dzieci przed zagrożeniami występującymi w Internecie.