Roczna ocena jakości wody

Drukuj

Ożarów Mazowiecki 16.01.2018 r.

OKRESOWA (ROCZNA) OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi (...)

  •  - z wodociągu publicznego w Starych Babicach zarządzanym przez EKO Babice
  • - z otwartego ujęcia w Latchorzewie
  • - z wodociągu w Borzęcinie

Pisma o jakości wody w wodociągu w gminie w załączniku >>>