Inwentaryzacja źródeł ciepła

Drukuj

Od 1 września 2019r. do 1 grudnia 2019r. , zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Stare Babice. Wykonana inwentaryzacja pozwoli nam na:

- poznanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła,

- poznanie, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowanie na terenie naszej gminy,

- poznanie liczby mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania,

- oszacowanie kosztów i zaplanowanie środków na przeprowadzenie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, 

- lepsze dopasowanie programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców gminy,

- poprawę jakości powietrza w gminie, a tym samym jakości życia naszych mieszkańców

W Państwa gestii, będzie poświęcenie zaledwie 5 minut na rozmowę z ankieterem. Wszyscy ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory. Przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej i finansowej. Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę.

Załącznik: