Dofinansowanie z WFOŚiGW

Drukuj

W 2019 roku Gmina Stare Babice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARE BABICE W 2019 R.” w formie dotacji w kwocie 7 167,93 zł.