Chodź z nami! Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy

Drukuj

Szanowni Państwo,

Gmina Stare Babice zgłosiła swój udział w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zaplanowanego w dniach 16-22 września 2019 r.


W czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbywającego się co roku w dniach 16-22 września, promowane są zrównoważone formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Kampania ma na celu pokazanie korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takich jak: oszczędność czasu, poprawa zdrowia, bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na środowisko, poprawę jakości powietrza, rozwój przedsiębiorczości lokalnej i zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów. Tegoroczne hasło kampanii – „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku.

NASZE DZIAŁANIA

  • W kategorii Działanie trwałe – planujemy uruchomienie Parkingu  budowanego w ramach projekt pn. „Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Oprócz 50. miejsc postojowych dla samochodów powstaną tam wiaty rowerowe na 40 stanowisk oraz punkt Samodzielnej Obsługi Rowerów (SOR). Ponadto powstanie ścieżka rowerowa łącząca parking ze Szkołą Podstawową w Starych Babicach. Projekt zostanie zrealizowany z  udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość dofinansowania budowy naszego parkingu  to blisko 800 tys. zł.
    26 lutego 2019 r.  podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice”. W latach 2019-2021 powstanie 3,9 km dróg rowerowych. Kwota dofinansowania projektu z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa dla Gminy Stare Babice 4 865 897,00 zł.


Gmina Stare Babice kontynuuje w 2019 r . dopłaty dla mieszkańców gminy do długookresowych biletów komunikacji miejskiej  w ramach Biletu Metropolitalnego. 
Przy zakupie biletu na 90 dni, oszczędności  dla mieszkańca wynoszą do 130 zł. Więcej o bilecie metropolitalnym  można przeczytać na gminnej stronie internetowej  http://www.stare-babice.pl/pl/news/bilet-metropolitalny-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-gminy

  • W kategorii Tydzień Działań w naszej gminie odbędzie się akcja informacyjna w placówkach edukacyjnych i oraz akcja promująca kampanię,  skierowana do pozostałych mieszkańców gminy za pośrednictwem lokalnych mediów.

Podobnie jak w ubiegłym roku odbędą się 4  rajdy rowerowe w maju, czerwcu i wrześniu br. promujące wykorzystanie roweru, jako lokalnego środka transportu.

  • W kategorii Dzień bez samochodu - upowszechnienie informacji o dniu darmowej komunikacji miejskiej, obejmującym wszystkie linie autobusowe ZTM na terenie Gminy Stare Babice  w Dniu bez Samochodu - 22 września, organizowanym i promowanym w porozumieniu z ZTM w Warszawie.

Zachęcamy Państwa  do włączenia się do akcji i zaplanowanie nowych aktywności wpisujących się w kampanię. Inicjatywy można zgłaszać na adres mail: programy–rozwoju@stare-babice.waw.pl.

 

Załącznik: