Apel do mieszkańców

Drukuj

W trosce o wygląd naszej Gminy, środowisko oraz bezpieczeństwo, apelujemy do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkowników wieczystych
oraz dzierżawców gruntów z terenu Gminy Stare Babice o wykaszanie chwastów
i traw na gruntach własnych
. Zachwaszczone grunty są zagrożeniem
dla upraw rolniczych i ogrodniczych, stwarzają zagrożenie pożarowe dla okolicznych nieruchomości oraz terenów leśnych, jak również sprzyjają rozprzestrzenianiu się chwastów na sąsiednie grunty.

Zaniedbane tereny są siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się różnych organizmów m.in. ślimaków, gryzoni, kleszczy itp. Niejednokrotnie są miejscem podrzucania śmieci. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte działki zwiększają zagrożenie pożarami.

Informujemy, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń
(Dz.U. z 2019 r. poz.821), jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

Przypominamy również o bezwzględnym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków i rowów oraz celowego palenia wyschniętych traw i gałęzi. Zamiast wypalania, skoszoną trawę, suchą roślinność można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie oraz pozyskanie w ten sposób najtańszego nawozu organicznego służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.