Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wpływy z najmu gminnych obiektów komunalnych, ich stan techniczny.

2. Analiza    sytuacji    mieszkaniowej    oraz    informacja    dotycząca  dysponowania mieszkaniowym zasobem gminy.

3. Informacjao sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Stare Babice w latach 2015 –2019.

4. Analiza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Adres wydarzenia: 

sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21

Data wydarzenia: 
03-10-2019 13:00 do 14:00
Zobacz wszystkie wydarzenia