Klaudyn - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej


Adres wydarzenia: 

Hotel Stawisko Klaudyn w Klaudynie,  przy ul. Ciećwierza 14.

Data wydarzenia: 
15-12-2019 13:30
Zobacz wszystkie wydarzenia